Skip links

Επεμβάσεις Ωχράς Κηλίδας

Ιόνιο Οφθαλμολογικό Κέντρο

Παθήσεις Ωχράς Κηλίδας

Η ωχρά κηλίδα είναι ένας πολύ ευαίσθητος ιστός που μπορεί να επηρεασθεί από την ηλικία, τη μυωπία, ενδοφθάλμιες φλεγμονές, το σακχαρώδη διαβήτη και άλλες συστηματικές νόσους.

Στο κέντρο μας διαθέτουμε πλήρες τμήμα ωχράς κηλίδας και αμφιβληστροειδούς εξοπλισμένο με όλα τα διαγνωστικά μηχανήματα: OCT Τομογραφία ZEISS 4000, Ψηφιακή OCT Αγγειογραφία και Κάμερα Βυθού.

Επίσης για τη θεραπεία των παθήσεων της ωχράς διαθέτουμε GREEN LASER της NIDEK και παρέχουμε πλήρες τμήμα για Ενδουλoειδικές εγχύσεις (ενδοβολβικές ενέσεις) LUCENTIS, EYELEA, OZURDEX.

Τι είναι αμφιβληστροειδής και ωχρά κηλίδα?

Αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι η στοιβάδα που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής επιφάνειας του οφθαλμού και αποτελείται από εξειδικευμένα κύτταρα (φωτουποδοχείς) που ευθύνονται για την μετατροπή των οπτικών ερεθισμάτων σε νευρικά ερεθίσματα τα οποία μέσω του οπτικού νεύρου θα κατευθυνθούν στον εγκέφαλο.

Ωχρά κηλίδα είναι η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς όπου συναντάται η μεγαλύτερη συγκέντρωση φωτουποδοχέων και ευθύνεται για την κεντρική όραση. Λέγεται «ωχρά» λόγω της κιτρινωπής εμφάνισής της.

Ωχρά Κηλίδα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Πως επηρεάζει την όραση η Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας?

Πρόκειται για μία αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη προοδευτική απώλεια της όρασης σχετιζόμενη με την ηλικία. Υπάρχουν δύο τύποι εκφύλισης της ωχράς κηλίδας: Εκφύλιση ξηρού τύπου και υγρού τύπου.

Ωχρά Κηλίδα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας Ξηρού Τύπου

Η ξηρή μορφή είναι ο πιο συχνός τύπος ΗΕΩ. Αρχικά δεν εντοπίζονται αλλαγές στην όραση. Η κεντρική όραση επιδεινώνεται με αρκετά αργό ρυθμό, ενώ αργότερα μπορεί να εμφανισθούν κυματοειδείς γραμμές ή μαύρες κηλίδες στο κέντρο του οπτικού πεδίου όπως και μείωση της αντίληψης των χρωμάτων και της κοντινής όρασης. Σπάνια μπορεί να εξελιχθεί σε ατροφία της ωχράς και τύφλωση. Σε ποσοστό 15% μπορεί να εξελιχθεί σε υγρού τύπου.

Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας
Υγρού Τύπου

Η υγρή μορφή είναι λιγότερο συχνός τύπος εκφύλισης αλλά πιο σοβαρή. Η μείωση της όρασης είναι γρήγορη και σημαντική. Στο κέντρο του οπτικού πεδίου μπορεί να εμφανισθούν κενά, μαύρες ή κυματοειδείς γραμμές, απώλεια χρωματικής αντίληψης και αδυναμία κοντινής όρασης.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου?

 • Ηλικία άνω των 60 ετών
 • Κάπνισμα
 • Παχυσαρκία
 • Κακή διατροφή
 • Οικογενειακό Ιστορικό Ωχροπάθειας

Ωχρά Κηλίδα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Πως γίνεται η διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων της Ωχράς Κηλίδας?

1) Ο οφθαλμίατρος σε μία βασική οφθαλμολογική εξέταση θα σας κάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Αξιολόγηση Οπτικής Οξύτητας. Με την πολύ απλή αυτή διαδικασία γίνεται μία πρώτη εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων της πάθησης στην όραση του ασθενούς.
 • Πίνακας AMSLER: Πρόκειται για μία πολύ απλή εξέταση όπου ο ασθενής φορώντας τα κοντινά του γυαλιά καλείται να κοιτάξει ένα ειδικό πινακίδιο. Εάν παρατηρήσει παραμορφώσεις τότε αυτό είναι μία έμμεση και πρώιμη ένδειξη Ωχροπάθειας. Τέτοια πινακίδια δίδονται στους ασθενείς με υψηλό ρίσκο για να παρακολουθούν και μόνοι τους ενδεχόμενες αλλοιώσεις.
 • Βυθοσκόπηση: Με την εξέταση αυτή γίνεται η πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης της ωχράς κηλίδας. Ο οφθαλμίατρος χρησιμοποιώντας ένα ειδικό φακό μπορεί να παρατηρήσει πρώιμες ή όψιμεςδιαταραχές της ωχράς κηλίδας. Να σημειωθεί ότι για τη βυθοσκόπηση χρειάζεται να ενσταλαχτούν σταγόνες που διαστέλλουν την κόρη και αυτό μπορεί να επηρεάσει, για μερικές ώρες την όραση του ασθενούς

2) Ειδικές εξετάσεις:

 • Οπτική Τομογραφία (OCT): Η εξειδικευμένη αυτή εξέταση αποτελεί μία πολύ προηγμένη προσέγγιση στη διάγνωση και παρακολούθηση των παθήσεων της Ωχράς Κηλίδας αφού απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια τις διαφορετικές στοιβάδες εντοπίζοντας ακόμη και πολύ μικρές βλάβες. Με την εξέταση αυτή καθορίζεται η θεραπευτική αντιμετώπιση της Ωχροπάθειας.
 • Ψηφιακή Αγγειογραφία (ANGIO-OCT): Πρόκειται για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην τομογραφία βυθού καθώς δίνει τη δυνατότητα μη-επεμβατικά να εξετάσουμε την αγγείωση του βυθού στην ωχρά κηλίδα με πολύ υψηλή ανάλυση χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού.
 • Φλουοροαγγειογραφία και Κάμερα Βυθού: Η εξέταση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας στην απόφαση για έναρξη της θεραπείας. Με τη βοήθεια μίας υψηλής ανάλυσης κάμερας βυθού και μέσω της ενδοφλέβιας έγχυσης σκιαγραφικού υλικού (φλουοροσείνη) απεικονίζονταιοι βλάβες των αγγείων της ωχράς κηλίδας.
Ωχρά Κηλίδα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές της Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας?

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί εκπληκτική πρόοδος στην αντιμετώπιση την εκφυλιστικής ωχροπάθειας. Ωστόσο, η θεραπεία αφορά στην πιο επικίνδυνη μορφή της που είναι αυτή του υγρού τύπου.

Ενδοβολβικές ενέσεις: Οι ενέσεις αυτές γίνονται με τοπική αναισθησία μέσα στον οφθαλμό και περιέχουν αντιαγγειογενετικούς παράγοντες που περιορίζουν ή αναστρέφουν της δημιουργία νεοαγγείων.

Ωχρά Κηλίδα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης
Ωχρά Κηλίδα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Διατροφή

Δίαιτα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Συμπληρώματα διατροφής με Λουτείνη και Ζεαξανθίνη.

Ωχρά Κηλίδα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Στην πλειοψηφία των ασθενών επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της όρασης και κατά το δυνατόν η βελτίωση της. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών δεν επιφέρουν βελτίωση και η όραση μπορεί να συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Τα φάρμακα αυτά είναι υψηλού κόστους αλλά εφόσον υπάρχει ένδειξη καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς και η θεραπεία συνήθως επαναλαμβάνεται μηνιαία ανάλογα με το πρωτόκολλο που θα επιλεχθεί και την ανταπόκριση της θεραπείας.

Το αρχικό σχήμα είναι μία ένεση το μήνα για τρεις μήνες και μετά ανάλογα με την ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία αποφασίζεται η συνέχιση της ή όχι. Συνήθως το πρώτο χρόνο χρειάζονται 6-7 ενέσεις και το δεύτερο 3-4. Ωστόσο, ως χρόνια νόσος, υπάρχει περίπτωση να χρειαστούν περισσότερες ενέσεις και για μεγαλύτερο διάστημα.

Κλείστε ένα
ραντεβού τώρα

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα και κλείστε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

+30 26610 47444