Skip links

Επεμβάσεις Γλαυκώματος

Ιόνιο Οφθαλμολογικό Κέντρο

Στο κέντρο μας αναλαμβάνουμε όλο το εύρος της διάγνωσης και παρακολούθησης του γλαυκώματος διαθέτοντας διαφορετικούς τύπους τονομέτρων, παχυμετρία κερτοειδούς, γωνιοσκόπια, οπτικά πεδία Hymphrey και τομογραφία OCT οπτικού νεύρου.
Επίσης πραγματοποιούμε αντιγλαυκωματικές LASER ιριδοτομές και αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις τραμπεκουλεκτομής.

Τι είναι γλαύκωμα?

Γλαύκωμα είναι μία πάθηση του οπτικού νεύρου κατά την οποία σταδιακά καταστρέφονται όλες οι νευρικές του ίνες με τρόπο μη αναστρέψιμο. Αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα και σωστά μπορεί να καταλήξει ακόμα και στην τύφλωση. Το οπτικό νεύρο είναι ο σύνδεσμος μεταξύ οφθαλμού και εγκεφάλου, οπότε όταν βλάπτεται δεν μεταφέρονται οι εικόνες σωστά στον εγκέφαλο. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη νόσο είναι η εσωτερική πίεση του οφθαλμού ή αλλιώς «ενδοφθάλμια πίεση».

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης
Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Τι είναι ενδοφθάλμια πίεση?

Ενδοφθάλμια πίεση είναι η εσωτερική πίεση του οφθαλμού. Η πίεση αυξάνεται όταν το υγρό που υπάρχει μέσα στο μάτι ή υπερπαράγεται ή υποαποχετεύεται. Εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον οφθαλμό και όχι από την αρτηριακή πίεση. Όταν αυξηθεί μπορεί να βλάψει σημαντικά το οπτικό νεύρο και κατ’ επέκταση την όραση. Η αυξημένη πίεση ονομάζεται «οφθαλμική υπερτονία».

Υπάρχουν πολλοί τύποι γλαυκώματος?

Το γλαύκωμα χωρίζεται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στα οξέα γλαυκώματα που εμφανίζονται απότομα και με έντονο πόνο και στα χρόνια γλαυκώματα που είναι πολύ πιο κοινά και φθείρουν αργά το νεύρο χωρίς πόνο. Και οι δύο τύποι γλαυκώματος αν δεν αντιμετωπισθούν μπορεί να οδηγήσουν σε τύφλωση.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Υπάρχει κληρονομικότητα στο γλαύκωμα?

Όλες οι μελέτες πλέον συγκλίνουν ότι η κληρονομικότητα είναι σημαντικός παράγοντας στο γλαύκωμα. Όταν υπάρχει στην οικογένεια ασθενής με γλαύκωμα τότε πρέπει να ενημερώσετε τον οφθαλμίατρό σας να κάνει το σχετικό έλεγχο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών . Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αναπτύξετε γλαύκωμα.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Τι συμπτώματα μπορεί να έχω?

Χρόνιο γλαύκωμα: Το χρόνιο γλαύκωμα θεωρείται «ύπουλη» ασθένεια, καθώς στα πρώιμα στάδια της νόσου καταστρέφει το οπτικό νεύρο, χωρίς πόνο, με τρόπο μη αναστρέψιμο και χωρίς οπτικά συμπτώματα. Κάποιες φορές μπορεί να εμφανισθούν μαύρα στίγματα τα οποία όμως είναι μη ειδικά και τα συναντάμε συχνότερα σε άλλες οφθαλμικές παθήσεις. Η όραση επηρεάζεται αρχικά από την περιφέρεια προς το κέντρο και όταν πια είναι εμφανής η αλλοίωση παρουσιάζεται σαν μειωμένη πλαϊνή όραση ή σε προχωρημένο στάδιο ως όραση «τούνελ».

Οξύ γλαύκωμα: Το οξύ γλαύκωμα είναι λιγότερο συχνό, αλλά έχει σημαντικά συμπτώματα όπως έντονο πόνο, ερυθρότητα οφθαλμού, μείωση όρασης, τάση για έμετο.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης
Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Πως γίνεται η διάγνωση και παρακολούθηση του χρόνιου γλαυκώματος?

«Επειδή οι βλάβες στην όραση είναι μη αναστρέψιμες και η νόσος στην αρχή προχωράει αργά και χωρίς σημαντικά συμπτώματα, το κλειδί είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση

1) Ο οφθαλμίατρος σε μία βασική οφθαλμολογική εξέταση θα σας κάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

Η Τονομέτρηση αποτελεί την πιο βασική εξέταση, γίνεται σε όλα τα οφθαλμιατρεία και αφορά στη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η Παχυμετρία μετράει το πάχος του κερατοειδούς και μας δίνει μία εικόνα για την αντοχή του ματιού στις πιέσεις.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Αξιολογείται η εικόνα του οπτικού νεύρου, ώστε να καταλάβουμε αν ήδη υπάρχουν βλάβες από την πίεση.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Αξιολογείται το σύστημα αποχέτευσης των υγρών του οφθαλμού, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα στένωσης.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

2) Ειδικές εξετάσεις:

Αξιολογεί τη λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου ελέγχοντας ψηφιακά με μεγάλη ακρίβεια την περιφερική όραση. Επειδή στο γλαύκωμα η όραση χάνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο, είναι δύσκολο για τον ασθενή να αντιληφθεί μόνος του πρώιμες βλάβες ή αλλαγές πριν αυτές γίνουν σημαντικές.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Η εξειδικευμένη αυτή εξέταση αποτελεί μία πολύ προηγμένη προσέγγιση στη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με μεγάλη ακρίβεια ψηφιακά το οπτικό νεύρο απευθείας και να ανακαλύψουμε ακόμα και την παραμικρή βλάβη ή απώλεια νευρικών ινών.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Αν διαγνωστώ με χρόνιο γλαύκωμα πόσο συχνά πρέπει να επισκέπτομαι τον οφθαλμίατρό μου?

Στην αρχή της αγωγής και μέχρι να σταθεροποιηθεί η πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα πρέπει να γίνεται τονομέτρηση κάθε μήνα. Εφόσον σταθεροποιηθεί η ενδοφθάλμια πίεση πρέπει να γίνονται ανά 6 μήνες οπτικά πεδία και ανά έτος OCT οπτικού νεύρου με ταυτόχρονη τονομέτρηση.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Θεραπεία, LASER και Επεμβάσεις

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γλαυκώματος η θεραπεία αρχικά γίνεται μόνο φαρμεκευτικά με σταγόνες και αν αυτή δεν είναι αρκετή τότε μόνο μπορεί να χρειαστεί επέμβαση. Η θεραπεία με σταγόνες είναι χρόνια και εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Συνήθως ξεκινάμε με μία φορά την ημέρα και ανάλογα με την εξέλιξη μπορεί να φτάσει να χρειαστεί ενστάλαξη διαφορετικών σταγόνων έως και τρεις φορές ημερησίως.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Είναι μία σύγχρονη τεχνική και προορίζεται για ασθενείς στους οποίους η ρύθμιση με πλήρη φαρμακευτική αγωγή με σταγόνες δεν είναι απολύτως ικανοποιητική ή δεν είναι σταθερή.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Πρόκειται για αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις σε περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή με σταγόνες ή το LASER δεν επαρκούν για τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης. Πρώτη επιλογή είναι η τραμπεκουλοπλαστική και σε περίπτωση όπου δεν επαρκεί τότε προτείνεται η βαλβίδα. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία ως χειρουργείο ημερήσιας νοσηλείας.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται LASER και αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Γενική Κλινική Κέρκυρας «Αλ. Μάστορας».

Πως αντιμετωπίζεται το οξύ γλαύκωμα?

Το οξύ γλαύκωμα, που είναι πιο σπάνιο, αντιμετωπίζεται ως μία επείγουσα κατάσταση. Ο ασθενής προσέρχεται με αιφνίδιο πόνο που μπορεί να προκαλέσει μέχρι και τάση για έμετο ή και λιποθυμία. Η όραση μειώνεται αιφνίδια και σημαντικά στο οφθαλμό που συμμετέχει. Ο οφθαλμίατρος σε πρώτο χρόνο θα προσπαθήσει με αντιγλαυκωματικά φάρμακα σε χαπάκια ή ακόμα και με ενδοφλέβιο ορό να μειώσει την ενδοφθάλμια πίεση. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και νοσηλεία. Εφόσον επιτευχθεί η αρχική μείωση της πίεσης τότε θα χρησιμοποιηθούν αντιγλαυκωματικά κολλύρια και θα εφαρμοστεί όπου χρειαστεί αντιγλαυκωματική YAG LASER ιριδοτομή.

Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης
Ηλεκτρικά Φορόπτερα | Οφθαλμιατρεία Καλούδης Μπουζούκης

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται επεμβάσεις YAG LASER ιριδοτομής με το υπερσύγχρονο LASER NIDEK YC -1800.

Κλείστε ένα
ραντεβού τώρα

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα και κλείστε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

+30 26610 47444